หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์11 วงษ์ละมาย11

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0067673
จำนวนครั้งที่เข้าชม

P.A. Hospital Care (พี.เอ.ฮอสพิทอล แคร์)

วันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 09:32:17 น.

 P.A. Hospital Care (พี.เอ.ฮอสพิทอล แคร์)

P.A. Hospital Care ถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มีจุดเด่นในเรื่องการจ่ายค่าชดเชย

รายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และค่าปลงศพ (กรณีเสียชีวิตทุกกรณี) ที่ครอบคลุม
ความคุ้มครองดังนี้

 ๑. คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 ๒. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 ๓. คุ้มครองการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
 ๔. คุ้มครองการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย
 ๕. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 ๖. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี โดยจ่ายเป็นค่าปลงศพ


P.A. Hospital Care (พี.เอ.ฮอสพิทอล แคร์) สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒ 

 

ความคุ้มครอง
แผน๑
แผน๒
แผน๓
แผน๔
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
การรักษาพยาบาล (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
ค่าชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (กรณีคนไข้ใน วันละ)
๖๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
ค่าปลงศพ (เสียชีวิตทุกกรณี)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
อายุที่รับประกัน
๖-๖๐ ปี
๖-๖๐ ปี
๖-๖๐ ปี
๒๕-๖๐ ปี
เบี้ยประกันภัย สำหรับอาชีพชั้น ๑
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๘๐๐
๔,๙๐๐
เบี้ยประกันภัย สำหรับอาชีพชั้น ๒
๑,๘๐๐
๒,๕๐๐
๓,๖๐๐
๖,๒๐๐

 

 

 

 สิทธิพิเศษ เพิ่มความคุ้มครองฟรี! กรณีต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง

      สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ ต่ออายุกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการเพิ่มความคุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเพิ่มขึ้นปีละ ๕% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในระยะเวลา ๕ ปีแรกของการต่ออายุ (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ ๒ ถึงปีกรมธรรม์ที่ ๖) โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มดังตาราง

 

 บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

      เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภับอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อ ณ 
โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการกว่า ๑๔๐ แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

 บริการพิเศษจากโปรแกรม Road Side Service & Hotel Network 
      เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และการสำรองห้องพักในอัตราพิเศษ ผ่านสายด่วน ๐ ๒๖๑๔ ๒๖๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้ขอบข่ายการบริการ ดังนี้

       บริการประสานจัดหารถลาก
       บริการประสานนำรถเข้าซ่อม
       บริการจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทางกรณีรอรถซ่อม
       ฟรี! ห้องพัก ๑ คืน กรณีต้องค้างคืนรอรถซ่อม
       บริการประสานการจัดหารถยนตร์เช่าระหว่างซ่อม
       บริการประสานจัดเจ้าหน้าที่แก้ไขกุญแจรถ
       บริการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกลางทาง
       บริการสำรองห้องพักโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศทั่วประเทศในราคาพิเศษกลับสู่ด้านบน กลับหน้าเดิม

 

 

คลิปภาพยนตร์โฆษณา

profileดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ คำนาณภาษี1คำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตไทยประกันชีวิต Iserviceบริการที่เหนือความคาดหมาย