หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์11 วงษ์ละมาย11

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0067675
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

วันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 08:28:39 น.

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 
ไทยประกันชีวิต   รายละเอียดเพิ่มเติม  


    ทำไม..ต้องทำพีเอ อุบัติหตุส่วนบุคคล

 เป็นแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงการให้ความคุ้มครอง การรักษาพยาบาล และเงินทดแทนรายสัปดาห์ กรณีทุพพลภาพโดยจะให้ความคุ้มครองตลอด ๒๔ชั่วโมงทั่วโลก โดยแบบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะออกแบบมาในรูปของกรมธรรม์สำเร็จรูป (Package) ซึ่งเป็นการรวมเอาความคุ้มครองที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้เอาประกันภัยในปัจจุบัน โดยรายละเอียดของการให้ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

 มีรูปแบบให้เลือก ๖ ประเภท คือ  

    P.A. Hospital Care (พี.เอ.ฮอสพิทอล แคร์) 

      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒ อายุรับประกัน ๖ - ๖๐ ปี

    P.A. Classic Care (พี.เอ. คลาสสิก แคร์) 

      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๓ อายุรับประกัน ๑ เดือน - ๗๕ ปี

    P.A. Special Care (พี.เอ. สเปเชี่ยล แคร์) 

      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒ อายุรับประกัน ๒๕ - ๖๐ ปี 

    P.A. Bone Care (พี.เอ. โบน แคร์) 

      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๓ อายุรับประกัน ๑ เดือน - ๗๕ ปี 

    P.A. Refund (พี.เอ. รีฟันด์) 
     
สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒ อายุรับประกัน ๖ - ๖๐ ปี

    P.A.โปรกเกน โบน แอดวานซ์ (ลูกกตัญญู)
      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๓ อายุรับประกัน ๔๐ - ๗๕ ปี 

** ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ปี และสามารถขอต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี  **

    การกำหนดชั้นอาชีพสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อาชีพชั้น ๑ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานไม่ต้องใช้กำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย คือ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานธนาคาร เสมียน 

อาชีพชั้น ๒ ได้แก่ ผู้ที่ต้องปฏิบัติ หรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจตลาด ออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงานแต่ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมาก่อสร้าง ศิลปิน นักดนตรี ช่างเสริมสวย 

อาชีพชั้น ๓ ได้แก่ ผู้ที่ต้องใช้กำลังกายหรืออยู่กลางแจ้งมาก อาทิ คนขับรถรับจ้างสาธารณะ ช่าง กรรมกร นักเคมี เภสัชกร

 บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

      เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภับอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อ ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการกว่า ๑๔๐ แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

บริการพิเศษจากโปรแกรม Road Side Service & Hotel Network

       เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และการสำรองห้องพักในอัตราพิเศษ ผ่านสายด่วน ๐ ๒๖๑๔ ๓๖๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้ขอบข่ายการบริการ ดังนี้

     บริการประสานจัดหารถลาก
     บริการประสานนำรถเข้าซ่อม
     บริการจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทางกรณีรอรถซ่อม
     ฟรี! ห้องพัก ๑ คืน กรณีต้องค้างคืนรอรถซ่อม
     บริการประสานการจัดหารถยนตร์เช่าระหว่างซ่อม
     บริการประสานจัดเจ้าหน้าที่แก้ไขกุญแจรถ
     บริการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกลางทาง
     บริการสำรองห้องพักโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศทั่วประเทศในราคาพิเศษ    

หมายเหตุ : บริการนี้เพื่อการประะสานงานเท่านั้น จึงไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

    ทำไม..ต้องทำพีเอ อุบัติหตุส่วนบุคคล


  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

 

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

คลิปภาพยนตร์โฆษณา

profileดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ คำนาณภาษี1คำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตไทยประกันชีวิต Iserviceบริการที่เหนือความคาดหมาย