หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0507735
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ)

วันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 08:28:39 น.

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ)


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 
ไทยประกันชีวิต   รายละเอียดเพิ่มเติม  


    ทำไม..ต้องทำพีเอ ประกันอุบัติหตุส่วนบุคคล

  เป็นแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงการให้ความคุ้มครอง การรักษาพยาบาล และเงินทดแทนรายสัปดาห์ กรณีทุพพลภาพโดยจะให้ความคุ้มครองตลอด ๒๔ชั่วโมงทั่วโลก โดยแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จะออกแบบมาในรูปของกรมธรรม์สำเร็จรูป (Package) ซึ่งเป็นการรวมเอาความคุ้มครองที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้เอาประกันภัยในปัจจุบัน โดยรายละเอียดของการให้ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ มีรูปแบบให้เลือก ๖ ประเภท คือ  

    P.A. Classic Sheild (พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์) 

      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๓ อายุรับประกัน ๑ เดือน - ๗๕ ปี

    P.A. Hospital Shield (พี.เอ.ฮอสพิทอล ชีลด์)
      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒ อายุรับประกัน ๖ - ๖๐ ปี

    P.A. Super Shield (พี.เอ. ซูเปอร์ ชีลด์)
      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒ อายุรับประกัน ๒๕ - ๖๐ ปี 

    P.A. Bone Shield (พี.เอ. โบน ชีลด์)

      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๓ อายุรับประกัน ๑ เดือน - ๗๕ ปี 

    P.A. Refund (พี.เอ. รีฟันด์) 
     
สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒ อายุรับประกัน ๖ - ๖๐ ปี

    P.A. Senior Bone Shield (พี.เอ. ซีเนียร์ โบน ชีลด์)  
      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๓ อายุรับประกัน ๔๐ - ๗๕ ปี 

** ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ปี และสามารถขอต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี  **

    การกำหนดชั้นอาชีพสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อาชีพชั้น ๑ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานไม่ต้องใช้กำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย คือ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานธนาคาร เสมียน 

อาชีพชั้น ๒ ได้แก่ ผู้ที่ต้องปฏิบัติ หรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจตลาด ออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงานแต่ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมาก่อสร้าง ศิลปิน นักดนตรี ช่างเสริมสวย 

อาชีพชั้น ๓ ได้แก่ ผู้ที่ต้องใช้กำลังกายหรืออยู่กลางแจ้งมาก อาทิ คนขับรถรับจ้างสาธารณะ ช่าง กรรมกร นักเคมี เภสัชกร

 บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

      เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภับอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อ ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

     ทำไม..ต้องทำพีเอ ประกันอุบัติหตุส่วนบุคคล


สนใจทำประกัน  

      


  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาด