หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์11 วงษ์ละมาย11

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0067698
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบไทยธนพิทักษ์ 2

วันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 09:42:36 น.

แบบไทยธนพิทักษ์ 2

 

 

**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

แผนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ หลักประกันภาระหนี้สิน สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัว

ครอบครัวไม่สะดุด... ด้วยหลักประกันคุ้มครองสินเชื่อ

 หากคุณเป็นเสาหลักของครอบครัว และมีภาระในการผ่อนบ้าน ผ่อนรถหรือมีภาระหนี้สินเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่นๆ และกำลังมองหาหลักประกันที่มั่นคง เพื่อช่วยให้ครอบครัวของคุณไม่สะดุด ในยามที่คุณจากไป
     “ไทยธนพิทักษ์ 2” ทางเลือกใหม่จากไทยประกันชีวิตในการสร้างหลักประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ซึ่งความคุ้มครองจะลดลงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง เพื่อปลดภาระหนี้สินเงินกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

สร้างหลักประกันคุ้มครองสินเชื่อที่มั่นคงแก่ครอบครัว
ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว เลือกรับความคุ้มครอง 5-20 ปี
ความคุ้มครองปรับลดลง สอดคล้องกับยอดภาระหนี้สินที่ปรับลดลงตามการผ่อนชำระ
กรณีฉุกเฉิน สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สำหรับระยะคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

"แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 
ไทยธนพิทักษ์ 2"

 ผลประโยชน์ แบบไทยธนพิทักษ์ 2

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็นรายเดือน ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10% ต่อปี

1. หลักประกันคุ้มครองสินเชื่อที่มั่นคง 
หลักประกันที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว 
คลายกังวลกับภาระหนี้สิน ในยามที่คุณจากไป 


2. ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว
รับความคุ้มครองสูงสุด 20 ปี 

ไม่ต้องกังวลกับการชำระเบี้ยรายงวด โดยคุ้มครองต่อเนื่อง 5-20 ปี


3. ความคุ้มครองปรับลดลงทุกเดือน 
สอดคล้องกับภาระหนี้สินค้างจ่ายที่ลดลงตามการผ่อนชำระ


4. เวนคืนกรมธรรม์ยามฉุกเฉินได้ 
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หากฉุกเฉินทางการเงิน


5. เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ 
สูงสุด 100,000 บาท สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10-20 ปี


 

เงื่อนไขการรับประกัน

 

อายุรับประกัน
อายุ 15 ปี ถึงอายุ 65 ปี ลบ ด้วยระยะเวลาเอาประกันภัย


ระยะเวลาเอาประกันภัย 
5-20 ปี


ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ครั้งเดียว


จำนวนเงินเอาประกันภัย 
ไม่เกินจำนวนเงินกู้


ตรวจสุขภาพ
ตามระเบียบบริษัทฯ

 เอกสารประกอบการสมัคร
1. เอกสารแสดงตัวบุคคล 
2. สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้

 

 

 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatrpoom.com

 

 

 

คลิปภาพยนตร์โฆษณา

profileดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ คำนาณภาษี1คำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตไทยประกันชีวิต Iserviceบริการที่เหนือความคาดหมาย