หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์11 วงษ์ละมาย11

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0067686
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบประกันไทยประกันชีวิต

วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 17:33:34 น.

แบบประกันไทยประกันชีวิต

 กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต

กว่า 74 ปีที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม ตามเจตจำนงของผู้เอาประกันทุกครอบครัวคนไทย โดยยึดหลักแห่งความสอดคล้อง และความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรมธรรม์ของไทยประกันชีวิต สามารถสนองตอบต่อทุกความต้องการของประชาชน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ

ปัจจุบันเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง การออมทรัพย์ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ประกันเพื่อลดหย่อนภาษี  พร้อมที่จะเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัวคนไทย โดยแบ่งออกเป็นกรมธรรม์แบบต่างๆ ดังนี้

 วางแผนประกัน..แบบรู้จริง 

แผนหลักประกันรายได้ครอบครัว
 (ภาษี100.000 แรก)  
• คุ้มธนกิจ 99 (N)20
• คุ้มทรัพย์คุ้มครองอุบัติเหตุ
 คุ้มธนกิจ 99(1)20
 คุ้มทวี 5เท่า (มีเงินปันผล)  

• คุ้มทวี 10เท่า (มีเงินปันผล)
• เกษมสิน (ไม่มีเงินปันผล)

แผนเงินออมสำหรับอนาคต
(ภาษี100.000 แรก)

• ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล) 
• ทรัพย์ทวี 470 (1) (มีเงินปันผล)
• ธนทวี 1 10/2
• ธนทวี 1 10/5
• เกษมทวี 14/7 (กบข)  
• เกษมทรัพย์ 130 (กบข)
• ธนทวี 1 15/6
• 
แทกซ์ รีเทิร์น
• 
ธนทวี3S 10/3
• 
ธนทวี 14/7 (มีเงินปันผล)
• บำนาญ 1 

แผนเงินออมสำหรับอนาคต          

• ทรัพย์ปันผล (มีเงินปันผล)
• ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล) 
• ทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)
• ทรัพย์ทวี 470 (1) (มีเงินปันผล)
• ธนทวี 1 10/2
• ธนทวี 1 10/5
• เกษมทวี 14/7 (กบข)  

• เกษมทรัพย์ 130 (กบข)
• ทรัพย์ทวี 150 (มีเงินปันผล)
• ทุนทวี 400  

• ธนทวี 1 15/6
• ธนทวี 15/10
• ธนทวี 20/10
• ธนทวี 25/15 
• ธนทวี 30/15  
• ทรัพย์ปันผล 85
• แทกซ์ รีเทิร์น
• ธนทวี3 3/2
• ธนทวี3S 10/3

 

แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงอายุ ถึงอายุ
75 ปี หรือแผนเพื่อค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย ประกีนชีวิตผู้สูงอายุ  

• ทรัพย์มิ่งขวัญ (มีเงินปันผล) 
• ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15 ประกีนชีวิตผู้สูงอายุ  
• อีซีซีเนียร์ พลัส  วิตผู้สูงอายุ  
 คุ้มธนกิจ 99 (N)20 ถึงอายุ 70 ปี

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ(บำนาญ)
(ภาษี 200,000หลัง) 4 เด้ง     

• เกษมบำนาญ 2  
• ทรัพย์บำนาญ
• ทรัพย์บำนาญ (1).

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 
 เศรษฐี รีไทม์ 4 เด้ง 

 

 

แผนหลักประกันทุนการศึกษา
กรมธรรม์ชื่อลูก

• ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล) 
• ธนทวี 14/7 (มีเงินปันผล)
• ก้าวแรก
• วัยเรียน 300 ประกันบุตรสุดรัก
• ธนทรัพย์ 25ปี  รวมประกันสุขภาพ  
ทรัพย์ปันผล 20ปี รวมประกันสุขภาพ

แผนหลักประกันทุนการศึกษา
กรมธรรม์ชื่อบิดาหรือมารดา
 คุ้มธนกิจ 99 (N)20
 คุ้มธนกิจ 99(1)20
 คุ้มทวี 5เท่า (มีเงินปันผล)  

• คุ้มทวี 10เท่า (มีเงินปันผล)
 
    

แผนการสร้างสวัสดิการ
• ทุนทวี
• วีไอพี 5 แบบมีรับผิดชอบส่วนแรก  
• วีไอพี 6
• ประกันสุขภาพ 80
• ประกันสุขภาพโกลด์ (เหมาจ่าย)
 ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์
 โรคร้ายแรง รีฟันด์
 สมาร์ท วีไอพี

 

 

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล    
             

• พี.เอ.รีฟันด์
• พี.เอ.โปรกเกน โปน แอดวานซ์(ลูกกตัญญู)
 พี.เอ.คลาสสิก แคร์
• พี.เอ.โปน แคร์

 พี.เอ.สเปเชี่ยล แคร์
• พี.เอ.ฮอสพิทอล แคร์
• พี.เอ.ไม่เคลม มีคืน   

        

 

แผนประกันสำเร็จรูปคุ้มครองมะเร็ง

• เลดี้ วีแคร์ (LADY WE CARE)
• กาย วีแคร์
• มะเร็ง รีฟันด์

 

 
แผนประกันสำหรับชาวไทยมุสลิม

• ตะกาฟุล
• ตะกาฟุลอุบัติเหตุ
• ตะกาฟุล ค่ารักษาพยาบาลรายวัน
• ตะกาฟุล 10/5
• ตะกาฟุล 20/20
• ตะกาฟุล 90/20
แผนประกันอื่นๆ

• ไทยธนพิทักษ์ 2 

 

   

 

 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 

 

คลิปภาพยนตร์โฆษณา

profileดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ คำนาณภาษี1คำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตไทยประกันชีวิต Iserviceบริการที่เหนือความคาดหมาย