หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์11 วงษ์ละมาย11

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0062667
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์

วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 09:09:07 น.

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์

ประกันสุขภาพ วางแผนสร้างสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์

** “ เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น” **

ค่ารักษาพยาบาล รายวัน รีฟันด์ ไทยประกันชีวิต ไม่ค้าง มีคืน

วันนี้เรายังสุขภาพดี แต่อีก 3 ปี ไม่แน่นอน

  มีเงินชดเชยรายได้ทุกวัน เมื่อนอนโรงพยาบาล
  มีความคุ้มครองชีวิต
 ไม่เคลม ไม่เป็นอะไร ครบ 3 ปี คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย

 

 

         เพราะอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ แต่วันนี้คุณสามารถเตรียมความพร้อมรองรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยการสร้างสวัสดิการให้กับตนเองและครอบครัวแบบประกัน “ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์” แบบประกันที่ให้ความคุ้มครอง
การเสียชีวิต และเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันให้แก่คุณ เมื่อต้องการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในทั้งกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ต่อเนื่องยาวนานถึง 365 วัน และหากเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) จะได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมอีก 1 เท่าของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหรือชดเชยรายได้ให้แก่คุณในระหว่างเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเพื่อสร้างหลักที่มั่นคงให้กับครอบครัวและคนที่คุณรักในยามที่คุณจากไป ซึ่งหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมในช่วง 3 ปี ติดต่อกันจะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน

 รายได้ไม่สะดุด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ กลุ่มธุรกิจ SME มีเงินชดเชยหากต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน
 เลือกรับเงินชดเชยได้สูงสุดถึงวันละ 3,000 บาท (ตามแผนที่เลือก)
 ชดเชยกรณีพักรักษาตัวในห้อง ICU เพิ่มเติมอีก 1 เท่าของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน
 คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 บาท
 ไม่เคลมค่ารักษาพยาบาลรายวันตลอด 3 ปี คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย
 ไม่ตรวจสุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์

 

เงื่อนไขการรับประกัน  

เพศชาย/หญิง อายุ
 16-60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 3 ปี

ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีเท่านั้น

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatrpoom.com

 

 

 

คลิปภาพยนตร์โฆษณา

profileดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ คำนาณภาษี1คำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตไทยประกันชีวิต Iserviceบริการที่เหนือความคาดหมาย