หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0507718
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบ อีซี ซีเนียร์พลัส ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 23:09:40 น.

แบบ อีซี ซีเนียร์พลัส ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ หรือ ประกันชีวิตอาวุโสโอเค

"อีซีซีเนียร์ พลัส" ทำประกันให้พ่อแม่วันนี้

** “ เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น” **

เพิ่มความอุ่นใจ คลายความกังวล...สร้างกองทุนมรดก

 หลักประกันของอายุ 50-75 ปี ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

 สร้างหลักประกันให้ตนเองและคนที่รัก

 ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติมทันที

 ครบกำหนดรับเงินก้อน 150 % *

 

ความสุขของผู้สูงอายุ คือ การได้อยู่ท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รักแต่ความสุขที่ยิ่งกว่าคือ การเตรียมมอบสิ่งดีๆ ให้แก่คนที่คุณรักและบุตรหลานเพื่อเป็นเงินก้อน เป็นมรดกในอนาคต

อีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับครอบครัวในช่วงวัยเกษียณ เพื่อช่วยให้คุณอุ่นใจได้ว่า จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมอบเงินมรดกของขวัญชิ้นสุดท้ายแก่บุตรหลาน เลือกความไว้วางใจกับกรมธรรม์ “อีซีซีเนียร์ พลัสประกันชีวิตผู้สูงอาย

หลักประกันของคนอายุ 50-75 ปี
ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
เตรียมค่าใช้จ่ายช่วงบั้นปลายของชีวิต
สร้างกองทุนมรดกสำหรับบุตรหลาน
รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

"ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต อีซีซีเนียร์ พลัส"

ผลประโยชน์ แบบอีซีซีเนียร์ พลัส ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

1. ครบกำหนดสัญญา 
รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. เสียชีวิตระหว่างสัญญา

2.1 ปีกรมธรรม์ที่ 1-2                    รับ 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมดฮ
2.2 ปีกรมธรรม์ที่ 3-4                    รับ 100% ของจำนวนเบี้ยเงินเอาประกันภัย
2.3 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป  รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุภายในปีที่ 1-2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพิ่มเติมจากข้อ 2.1 และความคุ้มครองอุบัติเหตุพิเศษ หากประสบอุบัติเหตุอันเกิดแก่ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ ไฟไหม้อาคารสาธารณะ หรือลิฟต์ ไฟไหม้โรงมหรสพ จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1. แผนประกันชีวิตสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 
รับประกันตั้งแต่อายุ 50-75 ปี

2. สร้างกองทุนมรดก 
แผนหลักประกันชีวิตของท่านเสมือนเป็นการสร้างกองทุนมรดก 
เพื่อมอบเป็นของขวัญล้ำค่าแด่คนที่รักและห่วงใย

3. รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม 200% *
หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุภายในปีที่ 1-2 ปี 
หรือหากอุบัติเหตุนั้นเป็นอุบัติเหตุพิเศษรับเพิ่ม 400% *

4. ครบสัญญารับเงินก้อน 150% *
เป็นเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายมอบความมั่นคงเป็นรางวัล 
ในช่วงบั้นปลายของชีวิต

5. สมัครได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจ 
และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย
50,000-30,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน  

อายุรับประกัน

50-75 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง 
ถึงอายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 
ถึงอายุ 90 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย 
50,000-300,000 บาท

การตรวจสุขภาพ 
ไม่ต้องตรวจและ 
ไม่ต้องตอบคำถามถามสุขภาพ 

การชำระเบี้ยประกันภัย 
รายปี ราย 6 เดือน 
ราย 3 เดือน

 " อัตราเบี้ยประกัน "

 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ท่านั้น** 

 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatrpoom.com

 

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาด