หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์11 วงษ์ละมาย11

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0062671
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ - แบบทรัพย์มิ่งขวัญ

วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 16:50:12 น.

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ - แบบทรัพย์มิ่งขวัญ

 
 
แบบทรัพย์มิ่งขวัญ : ประกันชีวิตผู้สูงอายุ : ประกันชีวิตอาวุโสโอเค  อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค
 
    เป็นแบบเพื่อการออมทรัพย์หรือเป็นหลักประกันเพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายช่วงปั้นปลายของชีวิตครั้งสุดท้าย(ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าพิธีกรรมทางศาสนา) หรือฌาปนกิจผ่อนส่ง ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ

 
   รายละเอียด : เงื่อนไขการรับประกันทรัพย์มิ่งขวัญ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ มี 2 แบบ ส่ง 10 ปี และ 15 ปี

  1. ระยะเวลาเอาประกันถึงอายุ 90ปี ประกันผู้สูงอายุ 
  2. ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 10ปี และ 15 ปี  ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ
  3. อายุที่รับประกัน 60-75ปี  ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ
  4. จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 50,000 – 500,000 บาท
  5. เลือกชำระเบี้ยประกันสบายๆทั้งรายปี,ราย 6เดือนหรือราย 3เดือนได้
 
 ทรัพย์มิ่งขวัญ (มีเงินปันผล)
 
  อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค  อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค  อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค
   หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ และกำลังมองหาหลักประกันความมั่นคงในช่วงวัยหลังเกษียณ เพื่อช่วยให้ท่านอุ่นใจได้ว่า...จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสร้างคุณค่าของชีวิตในช่วงบั้นปลาย มอบเป็นของขวัญแก่บุตรหลาน เลือกความไว้วางใจกับกรมธรรม์ “ทรัพย์มิ่งขวัญ”  ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ประกันชีวิตอาวุโสโอเค อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค  อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค
 
 


  สมัครง่ายๆ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ   

เพียงแต่แถลงข้อมูลตามจริง (ยกเว้นผู้มีโรคร้ายประจำตัว)

 
อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค  อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค  อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค  อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค 
        สรุปแผนภาพโครงการทรัพย์มิ่งขวัญ90/10 
        สรุปแผนภาพโครงการทรัพย์มิ่งขวัญ90/15  
        ข้อคิดก่อนตัดสินใจประกันผู้สูงอายุ
                                         
  
ผลประโยชน์จากโครงการ : ประกันชีวิตผู้สูงอายุ : ทรัพย์มิ่งขวัญ

1. ครบกำหน % ของจำนวนเงินเอาประกัน ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ
    - รับเงินคืน 50% ของทุนประกัน และเงินปันผลอีกประมาณ 20% ของทุนประกัน *
       (* ประมาณการที่บริษัทฯ คาดว่าจะจ่าย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา)
2. เสียชีวิตระหว่างสัญญา ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ
    - เสียชีวิตภายใน 1 ปี จ่ายร้อยละ 20 ของจำนวนเงินเอาประกัน
    - เสียชีวิตภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จ่ายร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกัน
    - เสียชีวิตเมื่อพ้น 2 ปี จ่าย จำนวนเงินเอาประกันหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
 

   บทความดีๆ เรื่อง แม่ ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สู งอายุประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ
   ก่อนตัดสินใจประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ

 ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค  อาวุโสโอเค อาวุโสโอเค

 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 

 

คลิปภาพยนตร์โฆษณา

profileดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ คำนาณภาษี1คำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตไทยประกันชีวิต Iserviceบริการที่เหนือความคาดหมาย