หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์11 วงษ์ละมาย11

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0067660
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 15:55:30 น.

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

 

บริการที่เหนือความคาดหมาย "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ "

ball, cute, favorites icon วันที่ 28 กันยายน 2558 ผู้เอาประกัน ได้รับการช่วยเหลือย้ายการรักษาอย่างเร่งด่วนจาก จ.ระนอง มายังกทม. โดยเครื่องบินเหมาลำ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  on.fb.me/1Oh2ljE

ball, cute, favorites icon ทุกจุดหมายอุ่นใจเสมอball, cute, favorites icon คุ้มครองครอบคลุมทุกมุมโลกตลอด ๒๔ ชั่วโมง
    "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์" เคียงข้างคุณเสมอ


    
ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันกว่า ๓ ล้านชีวิตทั่วประเทศ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยขณะนี้ ที่มอบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์" แก่ผู้เอาประกันทุกท่าน ทุกระดับทุนประกัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในเบี้ยประกันแต่อย่างใด "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์" เป็นบริการฉุกเฉินทางการแพทย์และบริการช่วยเหลือการเดินทาง เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้เอาประกันไทยประกันชีวิต ทุกครั้งที่ต้องเดินทางออกจากที่พำนักอาศัยไปยังทุกที่ทุกมุมโลก

 ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

ball, cute, favorites icon ทำไมต้องมี "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์" 

    เพราะในความเป็นบริษัทประกันชีวิตทั่วๆ ไปนั้น คงทำได้แค่ชดเชยความเสียหาย แต่ไม่สามารถลงมือช่วยเหลือหรือให้บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อีกทั้งยังไม่สามารถให้คำแนะนำในเรื่องการรักษาพยาบาล ไม่คุ้มครองค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งการที่ผู้เอาประกันได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที จะเป็นการลดความสูญเสียอันประเมินค่ามิได้ของผู้
เอาประกันและครอบครัว 

ball, cute, favorites icon จะอุ่นใจเพียงไร...ถ้าในทุกสถานการณ์เหล่านี้คุณมีบริการ
    "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์" เคียงข้างทุกที่ทั่วทุกมุมโลก
    ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

     เมื่อ… ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางจากที่พักอาศัยไปต่างจังหวัด
             หรือต่างประเทศ
     เมื่อ… เจ็บป่วยกะทันหันขณะเดินทางคนเดียว
     เมื่อ… มีปัญหาจากการเจ็บป่วย แต่ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใคร
     เมื่อ… จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปยังสถานพยาบาลแห่งใหม่ และไม่
             ต้องกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด
             เป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งหมด
     เมื่อ… ประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในต่างประเทศ
     เมื่อ… ต้องการข้อมูลด้านการเดินทาง หรือหนังสือเดินทาง/สัมภาระ                            สูญหาย ขณะเดินทางในต่างประเทศ
     เมื่อ… ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

ball, cute, favorites icon ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์…คุ้มครองครอบคลุมทุกมุมโลกตลอด ๒๔ ชั่วโมง

     ขอบข่ายการบริการ บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ (ทั่วโลก)
     ๑. บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์รับแจ้งเหตุ
          ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์พร้อมให้บริการข้อมูลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล คลินิก และคลินิกทันตกรรม
     ๒. บริการประสานงานนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลใกล้เคียง * ที่ศูนย์ฯ ฮอตไลน์เลือกสรรแล้ว
          ว่าเหมาะสม

     ๓. บริการแจ้งข่าวสารฉุกเฉินให้แก่ครอบครัว กรณีผู้เอาประกันประสบเหตุเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
          ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฯ ฮอตไลน์
     ๔. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน* เป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงสู่เตียงเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า
          เนื่องจากสถานพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ในขณะนั้น ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือขาดเครื่องมือ
          ทางการแพทย์ที่เหมาะสม ศูนย์ฯ ฮอตไลน์จะประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งที่
          เหมาะสมกว่า โดยการจัดเตรียมพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เครื่องบินเหมาลำ เครื่องบินพาณิชย์ เฮลิคอปเตอร์ 
          หรือรถพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการ แพทย์ที่มีมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก พร้อมเครื่องมือ
          ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้าย

     *บริการประสานงานนำส่งและการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ศูนย์ฯ ฮอตไลน์ และดำเนินการด้วยเหตุผลทางการแพทย์เท่านั้น

ball, cute, favorites icon บริการช่วยเหลือทางการแพทย์และการเดินทาง (กรณีเดินทางไป ต่างประเทศ) 

    
ขอบข่ายบริการในต่างประเทศ
     ๑. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศไทยเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง
     ๒. บริการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศ
     ๓. ประสานงานความช่วยเหลือด้านสัมภาระหรือหนังสือเดินทางสูญหาย
     ๔. บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต
     ๕. บริการข้อมูลด้านการแปล
     ๖. ประสานงานสำรองที่พักให้แก่ญาติผู้เอาประกัน ที่เดินทางไปเยี่ยม ผู้เอาประกัน ขณะพักรักษาตัวใน
          สถานพยาบาล ต่างประเทศ 

 

ball, cute, favorites icon ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ 

     • ผู้เอาประกันไทยประกันชีวิตทุกท่านที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้อยู่ ณ 
       ปัจจุบัน
     • มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี ณ วันที่ขอใช้บริการ
     • เดินทางออกนอกประเทศต่อครั้งไม่เกิน ๙๐ วัน
     • ต้องแจ้งลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ
        ก่อนการเดินทางทุกครั้ง

ball, cute, favorites icon วิธีการใช้บริการ 

    กรณีอยู่ภายในประเทศ
     โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๗๓๓๓ แจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่กรมธรรม์ อายุ และบริการที่ต้องการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฮอตไลน์ 
 


    กรณีเดินทางไปต่างประเทศ
     - ก่อนเดินทาง โทร. ลงทะเบียนที่ ๐ ๒๒๔๖ ๙๕๖๒ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางทุกครั้ง อย่างน้อย ๓ วันในเวลาทำการ เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และเลขที่กรมธรรม์ ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง เลขที่หนังสือเดินทาง และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนประเทศปลายทาง วันที่ เดินทางไป/กลับ
     - ขณะเดินทางในต่างประเทศ โทร. ๖๖๒ ๒๕๖ ๗๓๓๓ แจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่กรมธรรม์ อายุ และบริการที่ต้องการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฮอตไลน์
 

 

     ลงทะเบียนใช้บริการกรณีเดินทางไปต่างประเทศ      

     คำถาม บ่อยๆ กับไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

 

^กลับสู่ด้านบน 

 

 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  

 telefono.gif (12100 byte)   ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatrpoom.com

 

 

 

คลิปภาพยนตร์โฆษณา

profileดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ คำนาณภาษี1คำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตไทยประกันชีวิต Iserviceบริการที่เหนือความคาดหมาย