หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์11 วงษ์ละมาย11

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0067680
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ประกันอุบัติเหตุ พี.เอ. โปรกเกน โบน แอดวานซ์ (ลูกกตัญญู)

วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 18:48:18 น.

ประกันอุบัติเหตุ พี.เอ. โปรกเกน โบน แอดวานซ์ (ลูกกตัญญู)

**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุ่นใจทุกนาที เลือกความคุ้มครอง  P.A. Package Plan

ประกันอุบัติเหตุ พี.เอ. โปรกเกน โบน แอดวานซ์ (ลูกกตัญญู)

    เป็นแบบประกันที่เสริมสร้างความคุ้มครองการเสียชีวิต และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ให้กับบุพการี ผู้สูงอายุ และมีผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีกระดูกแตกหัก การไหม้หรือน้ำร้อนลวก แยกจากค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ โดยค่าเบี้ยประกันที่บุตรชำระ สามารถนำมาขอลดหย่อนภาษี(ลูกกตัญญูู) ให้บุตรได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี(ตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที162)

 

  จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีการสำรวจการเกิดอุบัติเหตุหกล้มในผู้สูงอายุ เมื่อปี 2550 พบว่า มีผู้สูงอายุถึง 723,912 คน ที่เคยหกล้มภายในช่วง 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ซึ่งหมายความว่า ภายใน 1 ปี จะมีผู้สูงอายุประมาณ 1,400,000 คน ที่เคยเกิดอุบัติเหตุหกล้ม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลื่น การสะดุดสิ่งกีดขวาง การตกบันได หรือหน้ามืด เป็นต้น
      "พี.เอ.  โบรกเกน โบน แอดวานซ์ (ลูกกตัญญู)" เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยรองรับปัญหานี้ เนื่องจากเป็นแผนประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลที่คุ้มครองถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยให้ความคุ้มครองทั้งการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงครอบคลุมกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งเพิ่มผลประโยชน์ กรณีกระดูกแตกหัก การไหม้ และน้ำร้อนลวก นอกจากนี้ บุตรผู้ชำระเบี้ยประกันภัย สามารถนำเบี้ยประกันไปหักค่าลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 15,000 บาท* แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้จะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก

* เบี้ยประกันภัยในกรณีบุตรผู้ชำระเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162)

พี.เอ. โบรกเกน โบน แอดวานซ์ (ลูกกตัญญู)

 

 

ความคุ้มครองกระดูกแตกหักสูงสุดในแต่ละส่วน

 

หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษี

1.บุตรผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 15,000 บาท

2.ไม่มีการจำกัดจำนวนบุตรที่จะทำประกันภัยสุขภาพให้บิดา มารดา 
    โดยเฉลี่ยเบี้ยประกันที่ร่วมกันจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท

3.เบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นเบี้ยประกันในส่วนของการประกัน                สุขภาพ* เท่านั้น

หมายเหตุ *ความคุ้มครองจากการสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง
                              ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
                              ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ หรือความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ท่านั้น** 

 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

คลิปภาพยนตร์โฆษณา

profileดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ คำนาณภาษี1คำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตไทยประกันชีวิต Iserviceบริการที่เหนือความคาดหมาย